Đặt phòng

Liên hệ

Khách Sạn SaiGon Pink 2

Địa chỉ: 32 Nguyễn An Ninh, Quận 1 – Chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 08 3827 2339
Fax: 08 3829 4073
Email: [email protected]

Hotel list