1
Ben Thanh Market

Chúng ta bắt đầu từ Chợ Bến Thành.

Theo vòng xoay Quách Thị Trang, rẽ trái vào đường Phan Chu Trinh

2
The Coffee Bean

Bạn sẽ thấy The Coffee Bean ở góc đường

3

Đi thẳng trên đường Phan Chu Trinh, rẽ vào con đường đầu tiên phía bên trái.

4

Đó là đường Phan Chu Trinh, đi thẳng vào.

5
Saigon Pink 2 Hotel

Khách sạn Saigon Pink 2 nằm phía bên tay phải bạn.

Hotel list